FANDOM


Dostęp do menu Budowania można uzyskać z głównego menu, naciskając klawisz b. Dzięki temu twoje krasnoludy mogą budować wszystko, co jest wymienione w menu, pod warunkiem, że masz dostęp do odpowiednich materiałów. Ta lista zawiera również kilka podmenu, które rozwijają się, aby pokazać dalsze opcje budowania.

Dowolny element na tej liście, po jego zbudowaniu, może być następnie użyty za pomocą klawisza q: Ustaw przycisk Zadania/Prefacje budowlane. Wszystkie budynki można zdemontować w oryginalnych częściach i usunąć za pomocą klawisza x w menu q. Możesz także użyć t: Zobacz przedmioty w budynkach, aby spojrzeć na przedmioty aktualnie przechowywane w danym budynku, a także które przedmioty zostały użyte do budowy tego budynku.

Wyjątkiem od tej reguły są elementy znajdujące się pod podmenu C: Ściany / Schody / Podłogi. Te elementy są uważane za konstrukcje i jako takie nie mają żadnych interakcji. Te elementy są usuwane przy użyciu klucza d: Desygnacja-n: Usuń konstrukcję.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.